Čarodějnice 27.4.

V sobotu se u naší klubovny konal tradiční čarodějnický slet, kde se sešli čarodějky 🧙‍♀️ a čarodějové 🧙‍♂️ z celého střediska. Čekalo na ně hned několik nelehkých úkolů, se kterými si ale poradili na výbornou 💯! Děti musely rozluštit několik šifer na hodině zaklínadel🔮, vyzkoušely si jak bystré mají smysly 👀👂, zúčastnily se čarodějnického kvízu 🧐❔, vařily lektvary ⚗️🧪 nebo vyráběly čarodějnice, které jsme pak společně upálili. Na závěr jsme si s rodiči opekli na ohni špekáčky 🔥 a strávili tak společně příjemný podvečer 😊.