29. dívčí oddíl berušky

Jít do Světlušky

Světlušky

dívky od 1. třídy (ve věku 6-11 let)

Jít do Skautky

Skautky

dívky na druhém stupni ZŠ

Kapacita oddílu byla naplněna, nové členy již letos bohužel nepřijímáme. Čekací listina je zaplněna i na rok 2024/25, berte prosím tuto informaci na vědomí. 

důležité informace

29. dívčí oddíl

Název střediska: Junák - český skaut, 10. středisko Bílá Hora Praha, z. s.
Sídlo: Sadová 21, 161 00 Praha 6
Adresa klubovny: Opuková 357/9, 163 00 Praha 6
Vůdkyně střediska: Jitka Křížková
Schůzky: čtvrtek 17:00 - 18:30

poslední články

Vedení oddílu

Julie Preislerová

Vedoucí oddílu, vedoucí skautek

Matylda Kocianová

Zástupkyně vedoucí oddílu, vedoucí světlušek

Jitka Křížková

Vedoucí střediska

Podporují nás

Najít kamarády – zažít dobrodružství