11. 2. 2018

Skautky

Kdo jsou skautky?

Jednoho léta se stalo, že svoji světluškovskou pouť ukončilo 7 světlušek, které se na táboře staly skautkami. Tak vznikla první družinka skautek v našem oddíle. Dnes už jsou tyto skautky samy dospělými vedoucími a vytvářejí program pro další skautky či světlušky.

Skautky jsou dívky věku 11-15 let, které navštěvují druhý stupeň základní školy. Většina z nich k nám přešla od světlušek, ale místo u nás nacházejí i holky, které se do oddílu chtějí přidat až ve skautském věku. S přechodem na střední školu se bývalé skautky stávají členkami roverského kmene, kde na ně čeká další zajímavý program, v rámci nějž se mimo jiné věnují službě středisku (brigády u klubovny, …). Ty z děvčat, které mají zájem, se mohou zapojit i do vedení oddílu a na pozici oddílových rádkyň tak připravovat program pro mladší skautky nebo světlušky.

Schůzky

Skautky se scházejí každý čtvrtek na dvou typech schůzek – oddílových (pro obě družinky zároveň, program připravují zkušené vedoucí či starší oddílové rádkyně) a družinových (každá družina se sejde zvlášť a program většinou zajišťují družinové rádkyně přímo z řad skautek). V současné době čítá oddíl skautek dvě družiny, které jsou jedním za základních kamenů skautské výchovné metody, jež učí děti samostatnosti, spolupráci a respektu vůči ostatním. Oddílové schůzky probíhají od 17:00 do 18:30 a družinové vždy podle družinky buď od 17:00 do 18:00 nebo od 18:00 do 19:00, rozpis dětí do družin se tvoří většinou v průběhu září, abychom měly před rozhodnutím čas nováčky dobře poznat.

Co je náplní schůzek? Na schůzkách se věnujeme rozličným činnostem. Hrajeme sportovní i pohodové hry, vyrábíme všelicos, co nás zrovna napadne, snažíme se vzdělávat v různých oblastech. Sem tam jdeme místo schůzky třeba na výstavu. Oporou pro přípravu programu jsou nám skautské stezky, které jsou nástrojem pro zajištění všestranného rozvoje dětí ve skautu, a odborky, které naopak umožňují každému prohlubovat znalosti v oblasti jeho zájmu (např. hvězdář, spisovatel, plavec atd.).

Co s sebou na schůzku? Každá ze skautek by měla vlastnit skautskou stezku nebo nováčka (dostanou od vedoucích), šátek na hry a uzlovačku. Potřeba budou také psací potřeby. Vzhledem k tomu, že se snažíme co nejvíce času trávit venku na zahradě, je nezbytné, aby holky chodily v oblečení, u něhož nevadí, když se náhodou zašpiní.

Rozpis schůzek září-prosinec:

7.9.- oddílová (17:00-18:30)

14.9.- oddílová

21.9.- oddílová

28.9.- schůzka zrušena (státní svátek)

5.10.- družinové (17:00-18:00 nebo 18:00-19:00 podle družiny)

12.10.- oddílová

19.10.- družinové

26.10.- schůzka zrušena (podzimní prázdniny)

2.11.- oddílová

9.11.- oddílová

16.11.- družinové

23.11.- oddílová

30.11.- družinové

7.12.- oddílová

14.12.- družinové

21.12.- prodloužená vánoční schůzka (17:00-19:00)

Výpravy a akce

Pro skautky je přes rok připraveno velké množství různých akcí. Několikrát za rok jezdíme na víkendové výpravy ať už do přírody nebo na skautské základny, před táborem pak i společně se skauty z našeho střediska. Občas podnikneme jednodenní sobotní výlet na nějaké zajímavé místo.

V průběhu roku pořádáme několik tradičních akcí – vánoční a velikonoční rukodělky v klubovně, vyzvědače (velkou pátrací hru v uličkách staré Prahy) nebo pálení čarodějnic. V době podzimních prázdnin pak celé středisko odjíždí na velkou společnou akci, kde mají děti možnost se navzájem poznat napříč všemi oddíly z našeho střediska. O prázdninách pravidelně jezdíme na čtrnáctidenní stanový tábor na „zelenou louku“ společně s oddílem skautů, kde si vlastními silami postavíme vše, co během něj potřebujeme. Děti jsou nejen konzumenty všelijakých her a vzdělávacích programů, ale jsou i zapojeny do chodu tábora (vaření, příprava dřeva na topení, …).

Kalendář aktuálních akcí pro dané pololetí naleznete v záložce Plánované akce.