11. 2. 2018

Skautky

Kdo jsou skautky?

Skautky jsou dívky věku 11-15 let, které navštěvují druhý stupeň základní školy.

Z historie

Jednoho léta se stalo, že svoji světluškovskou pouť ukončilo 7 světlušek, které se na táboře staly skautkami. Tak vznikla první družinka skautek v našem oddíle. Dnes jsou tyto skautky samy vedoucími a vytvářejí program pro další skautky. Scházejí se v době schůzek světlušek, někdy dokonce pomáhají vedoucím připravovat schůzky pro mladší světlušky.