11. 2. 2018

Skautky

Kdo jsou skautky?

Skautky jsou dívky věku 11-15 let, které navštěvují druhý stupeň základní školy.

Z historie

Jednoho léta se stalo, že svoji světluškovskou pouť ukončilo 7 světlušek, které se na táboře staly skautkami. Tak vznikla pod vedením Gábiny a Koko družinka skautek v našem oddíle. Scházejí se v době schůzek světlušek, někdy dokonce pomahají vedoucím připravovat program pro mladší světlušky.